• NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTALARI

  Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

  Yurt içinde taşıyacağınız yük, Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları ile güvence altında!

  Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır.

  Yurt İçi Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortası'nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

  CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası

  CRM Sigortası ile, taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlar güvence altına alınır.

  Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu'ndan (Convention on thecontractfortheinternationalcarriage of goodsbyroad) kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigorta türüdür.

  Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder.

  CMR Sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.