• Makine Kırılması Sigortası

  Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

  Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

  Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

  Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

  • Normal çalışır halde iken
  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
  • Dururken

  ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

  Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

  • İşletme kazaları
  • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
  • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
  • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
  • Kazanlardaki su eksikliği,
  • Su çekiçlemesi
  • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
  • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

  Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.