• İnşaat All Risks Sigortası

  Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaatAllRisksSigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

  İnşaat AllRisks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

  • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Hırsızlık
  • Şantiye-işletme kazaları
  • Dikkatsizlik, sabotaj

  vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

  Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.

   


 • Montaj AllRisks Sigortası

  Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj AllRisksSigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

  • Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)
  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Hırsızlık

  vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

  Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

  Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

   


 • Makine Kırılması Sigortası

  Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir.

  Makine Kırılması Sigortası Teminatlar

  Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler;

  Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

  • Normal çalışır halde iken
  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
  • Dururken

  ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

  Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;

  • İşletme kazaları
  • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
  • Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
  • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
  • Kazanlardaki su eksikliği,
  • Su çekiçlemesi
  • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
  • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

  Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

   


 • Elektronik Cihaz Sigortası

  İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.

  Elektronk Cihaz Teminatları

  Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler;

  Cihazların deneme devresinden sonra,

  • Normal çalışır halde iken
  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
  • Dururken

  ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

  Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:

  • İşletme personelinin hatalı kullanımı
  • Hırsızlık
  • Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
  • Yangın,yıldırım,infilak
  • Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
  • Dahili su hasarları

  Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.