• Grup Ferdi Kaza Sigortası

  Grup Ferdi Kaza Sigortası ile çalışanlarınızı ve sevdiklerinizi güvence altına alın...

  Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar.

  Grup Ferdi Kaza Sigortası en az 10 kişinin biraraya gelmesiyle oluşturulan, özellikle kurumların çalışanları için tercih ettiği bir sigortadır. Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık Teminatları'dır.

  Kurum çalışanlarının veya gruptaki kişilerin ihtiyaçlarına göre bu teminatların yanında aşağıdaki teminatlar da ilave seçenekler olarak önerilmektedir.

  Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.

  Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

  Sigortalı derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi malul kaldığı takdirde tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesinleşmesi durumunda poliçede belirtilen teminat tutarı kaza sigortası genel şartlarında belirtilen oranlarda sigortalıya ödenir.

  Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

  Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak, kaza gününden itibaren bir sene zarfında tahsis edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.

  Kaza Sonucu Gündelik İş Görememezlik Tazminatı

  Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici sakatlık durumunda, en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen bir teminattır.

  Bu teminat, ek prim ödenmesi ve ayrıca temel teminat ile birlikte kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık teminatlarının da satın alınmış olması şartıyla satın alınabilir. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez.

  Kimler Katılabilir?

  Bu sigortadan 16 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.